Основною метою діяльності науково-виробничого центру безпілотної авіації «Віраж» (НВЦБА «Віраж») є розробка, сертифікація та промислове дрібносерійне виробництво безпілотних авіаційних систем (БАС) та комплексів безпілотних повітряних суден (КБПС) і їх застосування в інтересах галузей економіки України та інших Замовників.

Основні завдання НВЦБА «Віраж»:

- розробка, дослідження та виготовлення силових установок безпілотних повітряних суден;

- розробка цілісних безпілотних авіаційних систем та комплексів безпілотних повітряних суден;

- розробка технологічних процесів виготовлення окремих частин БПС з використанням сучасних та перспективних конструкційних матеріалів;

- участь в удосконаленні нормативно-правового забезпечення розробки та застосування БПС у повітряному просторі України;

- підготовка наземного персоналу БАС та його безпосереднє навчання за розробленими програмами та методиками;

- участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку науки та інноваційної діяльності університету в галузі безпілотної авіаційної техніки;

- написання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, розробка рекламних та інформаційних матеріалів щодо результатів наукової та виробничої діяльності, видавнича та просвітницька діяльність в сфері БПС;

- залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених до науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що провадяться в НВЦБА «Віраж»;

- участь в організації та проведенні державної атестації університету як наукової установи та атестація наукових працівників НВЦБА «Віраж» та інші завдання.

Проектування проводиться за допомогою таких програмних продуктів: "Ansys", "SolidWorks", "AutoCAD", "Компас", «Simulink» (MATLAB) тощо.

Для того, щоб відповідати європейським та світовим вимогам, пропонованим до розробок безпілотної авіаційної техніки, в центрі використовуються такі стандарти та нормативні документи: АП-23, АП-25, АП-39, АП-33, АП-35, STANAG4671, документи ICAO, EASA, Eurocontrol, NATO тощо.


НАШІ НАУКОВІ КЕРІВНИКИ:

Луцький Максим Георгійович – ректор Національного авіаційного університету , доктор технічних наук, професор.


Кулик Микола Сергійович – декан аерокосмічного факультету, доктор технічних наук, професор.

КЕРІВНИК ЦЕНТРУ

Матійчик Михайло Петрович - головний конструктор, к.т.н., доцент.