Діяльність науково-виробничого центру безпілотної авіації «Віраж» (НВЦБА "Віраж") Національного авіаційного університету спрямована на розробку, освоєння та промислове серійне виробництво сучасної конкурентоспроможної безпілотної авіаційної техніки для її застосування в інтересах галузей економіки.

Основні завдання НВЦБА «Віраж»:

- розробка та виготовлення безпілотних повітряних суден (БПС) різних класів, призначення, різних компонувальних схем та окремих бортових систем;

- розробка, дослідження та виготовлення силових установок БПС;

- розробка цілісних безпілотних авіаційних систем (БАС);

- проведення льотних випробувань БПС із застосуванням відповідних сертифікаційних процедур;

- розробка технологічних процесів виготовлення окремих частин БПС з використанням сучасних та перспективних конструкційних матеріалів;

- системні дослідження в галузі безпілотної авіації;

- участь в удосконаленні нормативно–правового забезпечення розробки та застосування БПС у повітряному просторі;

- підготовки наземного персоналу БАС та їх безпосереднє навчання за розробленими програмами та методиками.

Проектування проводиться за допомогою таких засобів ПЗ: "Ansys", "SolidWorks", "AutoCAD", "Компас" та ін.

Для того, щоб відповідати європейським та світовим вимогам, пропонованим до розробок безпілотної авіаційної техніки, в центрі використовуються такі стандарти та нормативні документи: АП-23, АП-25, АП-39, STANAG, документи ICAO, EASA, Eurocontrol, NATO.

Науковий керівник – Харченко Володимир Петрович, проректор з наукової роботи Національного Авіаційного Університету, науковий керівник, професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України.


Керівник центру – Матійчик Михайло Петрович, кандидат технічних наук, доцент, головний конструктор безпілотних авіаційних систем.